ZSP REDA

Matura-czas trwania

Czas seo services trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2016 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005 - 2014 oraz absolwentów techników z lat 2006 - 2015.)

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA

język polski

matematyka

języki search engine optimization companies mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki loan payment calculator obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony **

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony **

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język plaza hotel new york łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

* local seo services Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** interest calculator loan Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015 - 2016 oraz absolwentów techników z roku 2016.)

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony 150

poziom dwujęzyczny

180

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony

część I

 


część II

60

 

150

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** york hotels Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku (www.cke.edu.pl)

 

logoaefslogo ea

Copyright seo company © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×