ZSP REDA

Działalność ekologiczna
czwartek, 11 maja 2017 00:00
opiekunowie:  Beata Bogalecka
LOP

 

 

 

 

 


 

 

Uwaga!! z ostatniej chwili: informacja z Komunalnego Związku Gmin Reda i Chylonka

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – IX edycja TEMAT: „Ukryte piękno w wodzie” rok szkolny 2016/2017

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Łąkowa 36/38 84-240 Reda Maciej Grabowski III AT( technik organizacji reklamy) III miejsce

 grabowski konkurs

Brawo Maciej !! Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w czerwcu.


 

redy

Uwaga!! z ostatniej chwili: informacja z Komunalnego Związku Gmin Reda i Chylonka

Wyniki konkursu pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” edycja VII rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z pkt. 14b) regulaminu konkursu, placówki, które spełniły warunki regulaminu oraz zebrały nie mniej niż 2 kg ZSEE w przeliczeniu na ucznia, uzyskały tytuł „Szkoła/Przedszkole – Ekspert E.E”, statuetkę oraz dyplom.

Tytuł „Szkoła/przedszkole Ekspert E.E.” otrzymują:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Łąkowa 36/38 Reda

koordynator: Beata Bogalecka

data odbioru: 15.02 śr

ilość uczniów 380

ilość zebranych kg 852

przelicznik na ucznia 2,242

Kochani to dzięki Waszej pomocy, znoszeniu ciężkich elektroodpadów utrzymaliśmy tytuł Lidera także i w tym roku .BRAWO WY !!!Dziękuję.

Koordynator projektu:Beata Bogalecka

 

 

Konkurs fotograficzny – IX edycja ,,Ukryte piękno w wodzie przyrodzie”- rok szkolny 2016/2017

 konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem cel konkursu : rozumienie znaczenia i konieczności ochrony wód ,poznanie zachowań , jakie człowiek może wywierać na środowisko, w tym na wody powierzchniowe i podziemne, znajomość racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;

  1. Czas trwania konkursu: od dnia zgłoszenia udziału w konkursiedo 31 marca 2017r  

 wręczenie nagród – czerwiec 2017r. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe  

 uczniowie wykonują fotografie indywidualnie

 jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonanąw swoim regionie tzn.:na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 temat „Ukryte piękno w wodzie” ma przedstawiać na fotografii miejsca szczególne ; zlokalizowane w pobliżu zamieszkania ucznia; przedstawiające piękno, walory i wyjątkowość lokalnych wód (strumyki, potoki, rzeki, jeziora, zatoka), Pracę należy wyposażyć w :

 imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, adres szkoły tytuł pracy, miejsce i data wykonania fotografii, opis zdjęcia (max. 2 zdania o miejscu wykonania; uzasadnienie wyboru itp.),

  1. w przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą specyfikację:

 Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość),

  • Rozdzielczość: min 300 dpi,
  • Plik nie większy niż 5 MB,

 zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);

  • nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży,
  • ocenie podlega m.in. treść, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu .Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach) .
  • Nauczyciel realizujący projekt : BEATA BOGALECKA - n-l biologii

 i opiekun szkolnego koła LOP

 


 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

wtorek, 10 maja 2016 08:24

W piątek 25 KWIETNIA na terenie szkoły miał miejsce odbiór zgromadzonych przez naszych uczniów,a także pracowników,nauczycieli i dyrekcję  różnorodnych elektrośmieci.

Przynosiliście monitory,telewizory,komputery,drukarki,lampy,.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

1. Adriana Natały- 198pkt

2. Izabela Łępicka - 88pkt

3. Magdalena Żygo- 58pkt


To dzięki Wam DRODZY UCZNIOWIE, dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy aż 618 kg elektrośmieci.

Ten wynik pozwolił nam uzyskać zaszczytny tytuł  „Szkoła- Ekspert E.E.”

przyznawany przez Komunalny Związek Gmin Reda i Chylonka

DZIĘKUJĘ WAM .

W załączeniu kilka zdjęć  odbioru elektroodpadów z naszej szkoły.

4 6

9 10

 


 

Warto zajrzeć na strony:

Komunalny Związek Gmin "Doliny Redy i Chylonki"

LOP Zarząd Okręgu

Oceanarium Gdyńskie

W ramach działalności ekologicznej i prozdrowotnej uczniowie naszej szkoły mają okazję brać udział w różnego rodzaju warsztatach, akcjach oraz turniejach i olimpiadach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Gdańsku, Związek Gmin "Doliny Redy i Chylonki" i inne organizacje. Uczniowie biorą co roku udział w następujących wydarzeniach:

- Akcja "Sprzątanie świata" - wrzesień, kwiecień

- Międzynarodowa akcja "Obserwator Wybrzeża Europy i Czyste Plaże Świata", podczas której uczniowie przeprowadzają inwentaryzację śmieci pozostawionych przez turystów na plaży Półwyspu Helskiego. Tego dnia młodzież 21 państw Europy w ten sam sposób ocenia stan swoich plaż. Na tej podstawie co roku są opracowywane raporty o stanie środowiska nadmorskiego każdego z krajów - wrzesień.

- Warsztaty i konkursy organizowane przez Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" np. Oczyszczanie Ścieków - wyjazd do grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze", gmina Kosakowo, Bliżej Europy - Nowoczesne Metody Zagospodarowywania Odpadów - wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "EKO DOLINA" w Łężycach itp. oraz konkurs Mała Nakrętka - Duży Problem, Program REBA - zbiórka baterii.

- Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych.

- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

 

A ponad to w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w: Wystawie plenerowej fotografii wielkoformatowej "Planeta Ocean - Odkrywając świat morskiej bioróżnorodności", która odbywała się w porcie rybackim w Helu w dniach 27 czerwiec - 4 październik oraz zajęciach edukacyjnych promujących ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego mających na celu uwrażliwienie młodzieży na piękno głębin morskich.Wojewódzkim Konkursie Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/ AIDS, który odbył się w dniu 1 grudnia w Domu Kultury w Rumi Janowie. Nasi przedstawiciele zdobyli czwarte miejsce przedstawiając scenkę pod tytułem: "Coś za coś".

  • Trochę historii:

Działalność ekologiczna od 1999r kiedy liceum stało się odrębną jednostką mającą swoją siedzibę

 

·        2007/2008

14.09.2007r. - Sprzątanie Świata Polska

28.09.2007r. - Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

30.09.2007r. – zgłoszenie uczniów do Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam haka na raka”

17.11.2007r. – uczestnictwo w XXVII Turnieju wiedzy Ekologicznej

08.12.2007r. – wyjazd uczniów na zajęcia odbywające się w Akademii Medycznej w ramach programu „Mam haka na raka”

07-14.01.2008r. – akcja prowadzona na terenie szkoły propagująca profilaktykę   nowotworową – udostępnienie informacji na stronie internetowej „Nasza-klasa”, plakaty ulotki

01.02.2008r. – wizyta w szkole przedstawicielki Gdańskiego Stowarzyszenia Amazonek. W programie: prelekcja, film – na temat profilaktyki nowotworowej. Całą akcja została opisana w lokalnej prasie i przedstawiona w TV Chopin

28.02.2008r. – warsztaty na temat profilaktyki HIV/AIDS zorganizowane przez studentki  IFM S.A. – Poland

04.03.2008r. – wyjazd młodzieży na wysypisko śmieci w Łężycach na warsztaty „Bliżej Europy – nowoczesne metody zagospodarowania odpadów”.

22.04.2008r. – w ramach Światowego Dnia Ziemi zostało zorganizowane spotkanie z młodzieżą na temat „Czy Bałtyk umiera?”. Poprowadził je pan Gerard   Kaptur – długoletni działacz LOP, pracownik MIR-u oraz przedstawiciel  Franciszkańskiego Ruchu Ekologów

06.06.2008r. – wyjazd uczniów do Elektrociepłowni w Gdyni na warsztaty zorganizowane  przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki pt. „Ciepło dla Trójmiasta”.

 

·        2005/2006

17.09.2005r. - Sprzątanie Świata Polska

17.09.2005r. - Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

20.09.2005r. - warsztaty ekologiczne „Życie brzegu morza” – w ramach warsztatów  młodzież zwiedziła Muzeum Oceanograficzne w Gdyni, klif morski oraz odbyła rejs kutrem po Zatoce Gdańskiej, gdzie biolodzy  UG oznaczali złowione zwierzęta

21.10.2005r. – udział młodzieży w warsztatach zorganizowanych przez Komunalny Związek  Gmin Doliny Redy i Chylonki pt. „Pobrzeże Kaszubskie na tle Głównego Zbiornika Wód Podziemnych” – warsztaty odbyły się w rezerwacie przyrody „Beka” oraz na Składowisku Popiołu i Żużlu w Rewie.

26.11.2005r. – wyjazd na XXVII Turniej Wiedzy Ekologicznej.  Michał Jasiński – XII miejsce na 105 uczniów z 89 szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego

16.01.2006r. professional seo services – eliminacje szkolne XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

03.03.2006r. – uczniowie zdający maturę z biologii rozwiązali test maturalny w celu  Standaryzacji zadań maturalnych – organizator: OKE

22.04.2006r. - XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – eliminacje wojewódzkie Jarosław Dalke – finalista

28.04.2006r. – obchody Światowego Dnia Ziemi – prezentacja multimedialna uczniów na tematy ekologiczne

 

·        2004/2005

25.09.2004r. - Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

27.11.2004r. – XXV Turniej Wiedzy Ekologicznej. Michał Jasiński – XVI miejsce na 142 uczniów ze 140 szkół województwa pomorskiego

11.2004r. – Akcja – zbieramy baterie

30.11.2004r. – zgłoszenie udziału w konkursie „Eko-Planeta”

12.01.2005r. – XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – eliminacje szkolne

09.03.2005r. – udział w warsztatach „Eko-Planeta”, Jarosław Dalke – wyróżnienie

19.03.2005r. -  XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – eliminacje rejonowe

23.04.2005r. – XX Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Jarosław Dalke i Michał Jasiński – finaliści

26.04.2005R. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

02.05.2005r. – prelekcje, szkolenie na temat profilaktyki cewy nerwowej – SANEPID

06.06.2005r. – warsztaty „Życie brzegu morza”

 

·        2003/2004

20.09.2003r. -  Sprzątanie Świata Polska

04.10.2003r. -  Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

17-19.11.2003r. - zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt

29.11.2003r. – XXIV Turnieju Wiedzy Ekologicznej Marianna Kowalik – XI miejsce na 146 uczniów z 143 szkół

17-19.03.2004r. – udział młodzieży w VII Młodzieżowym Parlamencie Ekologicznym

20.03.2004r. – rejonowe eliminacje XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

28.04.2004r. - apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

16-21.05.2004r. – wycieczka młodzieży w Karkonosze

 

·        2002/2003

05.10.2002r. – Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata. Zajęcie II i III miejsca w konkursie biologicznym

03.10.2002r. – szkolne eliminacje Olimpiady Ochrony Środowiska

09.10.2002r. -  Sprzątanie Świata Polska

28.10.2002r. – zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt

29.10.2002r. – eliminacje wojewódzkie Olimpiady Ochrony Środowiska

07.11.2002r. – eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Ekologicznej

30.11.2002r. – XXIII wojewódzkie eliminacje Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Marianna Kowalik – XX miejsce na 154 uczniów

20.03.2003r. york hotels – rejonowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

04.2003r. – udział w Parlamencie Ekologicznym

29.04.2003r. - apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

30.04.2003r. – warsztaty ekologiczne organizowane przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki pt.: ”Co zrobić z górą śmieci?”

17.06.2003r. unsecured loans with bad credit – wycieczka do Akwarium Morskiego w Gdyni

 

·        2001/2002r.

14.09.2001r. – rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej pracujące SK LOP”

21.09.2001r. – Sprzątanie Świata Polska

22.09.2001r. - Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

25.11.2001r. – XI Turniej Wiedzy Ekologicznej

15.02.2002r. – warsztaty ekologiczne „Co zrobić z górą śmieci?”

22.04.2002r. - Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

08.05.2002r. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

05.2002r. - Olimpiada Wiedzy o AIDS

 

·        2000/2001r.

15.09.2000r – Obserwator Wybrzeże Europy, Sprzątanie Świata Polska

19.10.2000r. – udział w konkursie na „Najlepiej pracujące SK LOP”

03.11.2000r. seo company – udział w otwarciu „Północnej Bazy Edukacji Ekologicznej

17.11.2000r. – udział w Miejskim konkursie Ekologicznym „Śmieci mniej, Ziemi lżej”

25.11.2000r. – Turniej Wiedzy Ekologicznej, Iza Mosiejko – XX miejsce, Wiesława Bollin – XXV miejsce na 266 uczestników

01.12.2000r. internet marketing services – Olimpiada Wiedzy o HIV – zajęcie III i IV miejsca

17-18.12.2000r. – konkurs „Polska, Szwecja, Unia Europejska”

25.01.2001r. – udział w konkursie „Bal w biosferze na progu III tysiąclecia”

31.03.2001r. refused credit – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10.05.2001r. – apel z okazji Światowego dnia Ziemi

 

·        1999/2000r.:

11.09.1999r. – Obserwator Wybrzeże Europy

18.09.1999r. – Sprzątanie Świata Polska

20.10.1999r. – wycieczka do kaktusiarni

22.10.1999r. local seo services – wyjazd do Krakowa na szkolenie ekologiczne

15.04.2000r. – wycieczka do Szklarskiej Poręby, Pragi

31.04.2000r. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

 

Działalność ekologiczna w pierwszych latach istnienia liceum jako części Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie pod kierunkiem Elżbiety Szydłowskiej:

-          uczestnictwo w akcjach: „Sprzątanie Świata – Polska”, „Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata”, „Kampania Ozonowa”

-          uczestnictwo w konkursach, Olimpiadach Wiedzy Ekologicznej, Turnieju Wiedzy Ekologicznej

-          book hotels 1995r. – Anna Retusz i Dominik Herberholdz - Zajęcie XIV miejsca ; Sebastian Kwiatkowski X miejsca, a w części ustnej I miejsce w Turnieju Wiedzy Ekologicznej

-          1996r. – Anna Retusz - XIX, Krzysztof Dąbrowski - XX, Sebastian Kwiatkowski -XXIII miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

-          1998r. - Małgorzata Pakowska – zajęcie XV miejsca na 130 uczestników Turnieju Wiedzy Ekologicznej

 

-          1996r. – zorganizowanie Okręgowego Forum Ekologicznego pod hasłem „Czysta Wisła                  i Rzeki Przymorza” – uczestniczyła w nim młodzież z województwa gdańskiego, toruńskiego i elbląskiego

 

-          1997r. – za swoją wcześniejszą działalność ekologiczną przedstawiciele Sejmiku Samorządowego wyróżnili naszych uczniów wysyłając ich przedstawicieli na warsztaty do Centrum Szkoleniowego w Szczecinie, a następnie na sześciodniowe szkolenie do Szwecji  w mieście Kalmar

 

-          1998r. – udział w polsko-szwedzkim projekcie realizowanym przez ZO LOP w Gdańsku, szwedzką organizację Naturshydds Foreningen – przeniesienie szwedzkiego modelu oznakowania produktów ekologicznych na grunt polski.

-          1999r. – zorganizowanie Miejskiego Konkursu Ekologicznego

-          uczestnictwo w apelach LOP i warsztatach organizowanych przez Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

-          organizowanie apeli z okazji Światowego Dnia Ziemi

-          zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt

-          organizacja wycieczek przyrodniczych np. do Muzeum Dendrologicznego w Wirtach, Stacji Morskiej na Półwyspie Helskim, Ogrodu Botanicznego w Golubiu, Słowińskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego PN, Banku Krwi w Szpitalu Miejskim w Gdyni, oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

 

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×