ZSP REDA

Egzamin zawodowy

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

(w skrócie - egzamin zawodowy)

Egzamin zawodowy wg „starych zasad” organizowany jest dla absolwentów zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 lub w latach późniejszych.

 INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

OKE lub CKE

 

Komunikaty w sprawie terminów przeprowadzenia

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Etap pisemny

15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 loan payment calculator dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Etap praktyczny

od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2014 r.)

 29 professional seo services sierpnia 2014 r. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół  (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r.).

ORGANIZACJA EGZAMINU

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Informacje dla absolwenta zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

Na egzamin przybywacie 30 min przed jego rozpoczęciem! Macie przy sobie  dowód osobisty, 2 długopisy z czarnym tuszem i przybory  pomocnicze podane przez CKE dla danego zawodu.

 Przypominamy słuchaczom, że na etapie pisemnym:

 -       nie wolno wnosić do sali i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.

 -       używają długopisu lub pióra koloru czarnego.

 -       po otrzymaniu arkusza postępują zgodnie z instrukcją na stronie pierwszej arkusza – sprawdzają ilości stron, jakość wydruku, jeżeli są jakiekolwiek braki zgłaszają to poprzez podniesienie ręki.

 -        na dołączonej Karcie Odpowiedzi wpisują symbol cyfrowy zawodu, zamalowują kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisują swój numer PESEL i swoją datę urodzenia oraz przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu.

 -       po rozwiązaniu testu zaznaczają wszystkie rozwiązania na Karcie Odpowiedzi, jeżeli się pomylą to błędna odpowiedz zaznaczają kółkiem i jeszcze raz  zaznaczają poprawną odpowiedz.

 -       jeżeli skończą rozwiązywać test przed końcem czasu lub postanowią zrezygnować z rozwiązywania testu to sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki i za zgodą przewodniczącego podchodzą z arkuszem egzaminacyjnym do komisji.

 Przypominamy seo company słuchaczom, że na etapie praktycznym:

 -       Nie mogą wnosić do sali i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.

 -       używają długopisu lub pióra koloru czarnego.

 -       search engine optimization po otrzymaniu arkusza postępują zgodnie z informacja dla zdającego na stronie pierwszej arkusza – sprawdzają ilości stron, jakość wydruku, jeżeli są jakiekolwiek braki zgłaszają to poprzez podniesienie ręki.

 -       na Karcie Pracy Egzaminacyjnej  wpisują swoją datę urodzenia i PESEL oraz naklejają w oznaczonym miejscu naklejkę z numerem PESEL.

 -        instant unsecured loans na dołączonej Karcie Oceny wpisują symbol cyfrowy zawodu, zamalowują kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania, wpisują swój numer PESEL i swoją datę urodzenia oraz przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu.

 -       mają 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego i dokumentacją załączona do zadania.

 -       york hotels zadanie rozwiązują w zeszycie Karta Pracy Egzaminacyjnej od razu na czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia, itp., jeżeli nie należą do pracy biorą w kółeczko i oznaczają słowem Brudnopis.

 -       po rozwiązaniu zadania numerują strony pracy egzaminacyjnej,

 -       internet marketing services wszystkie wydruki, które załączają do pracy opisują swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu.

 -       na stronie tytułowej zeszytu Karta Pracy Egzaminacyjnej wpisują liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

 -       jeżeli skończą rozwiązywać zadanie przed końcem czasu lub postanowią zrezygnować z rozwiązywania zadania to sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki i za zgodą przewodniczącego podchodzą z arkuszem egzaminacyjnym do komisji.

 


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego od 2008r

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. book hotels Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×