ZSP REDA

KONKURS NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
czwartek, 16 lutego 2017 20:17

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego w celu promowania swojej działalności zaprasza uczniów publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN

 1. Informacje ogólne
  1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu logo Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego 2 . Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego.
 2. Cele konkursu
  1. Promocja Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.
  2. Rozwijanie zdolności plastycznych i komputerowych uczniów szkół powiatu wejherowskiego.

IIIPrzedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego, w tym m. in. na plakatach, banerach, szyldach, papierze firmowym drukach wydawniczych i innych drukach i nadrukach.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1 . Do konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 1. Zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
 2. składając pracę zrzekają się swoich praw wobec dzieła i upoważniają organizatora

do wykorzystywania pracy w w/w celach,

 1. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie

z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.);

 1. Wyłoniony york hotels projekt logo drogą niniejszego konkursu staje się własnością Starostwa Powiatowego w Wejherowie, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
  1. Forma pracy konkursowej
   1. Projekt logo może mieć dowolną formę plastyczną lub graficzną, powinien kojarzyć się z powiatem wejherowskim oraz młodzieżą.
   2. W przypadku prac plastycznych :
    1. Projekt należy wykonać w formacie A4 lub większym,
    2. Prace można wykonać techniką dowolną.
    3. Uczestnik na odwrocie pracy podaje:

-  imię local seo services i nazwisko,

-  adres zamieszkania,

-  nr telefonu,

-  adres e-mail,

-  nazwę i adres szkoły, której jest uczniem.

d) Prace konkursowe powinny znajdować się w kopercie z napisem: Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.

 1. W przypadku prac wykonanych komputerowo :
 2. Praca powinna zostać wykonana w dowolnym programie do tworzenia grafiki komputerowej,  
 3. Należy wysłać organizatorowi projekt zapisany z rozszerzeniem zgodnym dla programu, w którym został stworzony (w treści maila prosimy podać jaki program został użyty do stworzenia projektu). Ponadto należy wysłać swój projekt w formacie jpg, png lub bmp. Projekt powinien być stworzony w wysokiej rozdzielczości – plik powyżej 2 MB.
 4. Logo powinno być :

-  czytelne i łatwe do zapamiętania,

-  identyfikowane z Młodzieżową Radą Powiatu, - wzbudzać pozytywne emocje.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1. Prace plastyczne należy składać w Biurze Rady Powiatu Wejherowskiego ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo lub wysłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku (decyduje data na stemplu pocztowym).
  2. Prace komputerowe prosimy wysyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie komisji.
  4. Organizator nie zwraca prac.
  5. Kryteria seo tips oceny prac konkursowych

Projekty search engine optimization companies oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:

 1. Zgodność unsecured loans with bad credit projektu z wyżej podanymi wymogami.
 2. Oryginalność projektu.
 3. Łatwość zapamiętywania.
 4. Czytelność i funkcjonalność logo.
 5. Estetyka wykonania.

VIIIRozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięskie interest calculator loan prace zostaną wybrane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wejherowskiego.
 2. W professional seo services wyniku postępowania konkursowego Rada wyłoni zwycięzcę.
 3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 4. O spain hotels terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie.
 5. Organizator konkursu

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego ul. 3 Maja 4, 84- 200 Wejherowo

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
  3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.
 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×