ZSP REDA

8. WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „ŚWIATŁEM MALOWANE”
czwartek, 16 lutego 2017 21:25

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska zapraszają do udziału w

8. WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „ŚWIATŁEM MALOWANE”

                     REGULAMIN

ORGANIZATOR:

 • Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

CELE KONKURSU:

 • prezentacja twórczości młodzieży w zakresie sztuki fotografii,
 • integracja środowisk uczniowskich,
 • zwrócenie uwagi młodych ludzi na piękno otaczającego nas świata.

TEMATYKA KONKURSU:  

 • w konkursie preferowane są prace z takim przedstawieniem świata widzianego przez obiektyw aparatu, w którym największe znaczenie odgrywa światło, jego relacje z fakturą i kolorem (dotyczy to również szarości w fotografii czarno-białej).

ADRESAT:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z województwa pomorskiego.

KATEGORIE :

 • gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

WYMAGANIA:

 • każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć lub 1 zestaw wielo zdjęciowy do 5 zdjęć wykonany dowolną techniką fotograficzną w okresie ostatnich 2 lat,
 • format zdjęć nie mniejszy niż 13 x 18cm, nie większy niż 30 x 45 cm., §każde zdjęcie należy opisać czytelnie według wzoru:
 1. numer zdjęcia zgodny z KARTĄ ZGŁOSZENIA, otytuł zdjęcia, ogodło (pseudonim artystyczny, np. "Biedronka"), owiek autora,
 • fotografie nie mogą być oprawione lub naklejone,
 • prace nieopisane i bez karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • zdjęcia należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i przesłać listownie na adres: Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80 - 826 Gdańsk z dopiskiem:

"KONKURS FOTO lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

TERMINY

 • do 17 marca 2017 r. – nadsyłanie prac,
 • 24 marca 2017 r. – zamieszczenie wyników konkursu, na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku (www.pmgdansk.pl),
 • 30 marca 2017 r. - Gala konkursu i wystawa pokonkursowa w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

OCENA:  

 • oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora,
 • jury konkursu przy ocenie prac, będzie brało pod uwagę przede wszystkim: świat wydobyty z ciemności lub jasności, który najpełniej wyraża wrażliwość człowieka w postrzeganiu otoczenia,
 • kryterium oceny:
 1. stopień zaangażowania, ojasność i przejrzystość wykonanych zdjęć, osamodzielność wykonania prac,
 2. poprawność i syntetyczność przedstawienia tematu,   Decyzje jury są

                                                                                              

NAGRODY :

 • w konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,
 • prace laureatów wezmą udział w wystawie pokonkursowej,
 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,
 • nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.pmgdansk.pl oraz na Facebooku Pałacu Młodzieży w Gdańsku,
 • nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • prace, które nie spełniają warunków określonych w regulaminie, nie będą podlegały ocenie jury,  
 • organizator traktować będzie zdjęcia z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych,
 • nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promującymi konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
 • dokonanie seo company zgłoszenia i nadesłanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowych seo services informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:

Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej

Pałacu Młodzieży w Gdańsku

tel. york hotels (58) 301 60 07; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SERDECZNIE seo company ZAPRASZAMY !!!

8.  WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „ŚWIATŁEM MALOWANE”

KARTA ZGŁOSZENIA

Godło:............................................................................................................................................

Imię i nazwisko autora: .................................................................................................................

Kategoria loan payment calculator wiekowa (zaznaczyć krzyżykiem):

Gimnazjum              Szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła / Placówka (dokładny adres, telefon, e - mail, fax)..................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię instant unsecured loans i nazwisko nauczyciela (telefon, e-mail) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LP.

TYTUŁ PRACY

FORMAT

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Z 1999r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść.   ....................................................

                                                                           spain hotels (data i podpis autora/rodzica/opiekuna*)

*- w przypadku uczestników niepełnoletnich podpis rodzica/opiekuna, w przypadku uczestników pełnoletnich podpis uczestnika

 

 

 

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. search engine optimization companies Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×