ZSP REDA

Egzamin zawodowy
Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe - absolwenci
poniedziałek, 02 maja 2016 07:13

 

 UWAGA ABSOLWENCI


TECHNIKUM I TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 
Zapraszamy po odbiór indywidualnych harmonogramów zdających

egzamin zawodowy wg. starej formuły.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

(stara formuła egzaminu) 2015/2016

 

Sesja letnia 2016

 

 

Zawód

Forma (model) egzaminu

Czas trwania egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

321[09] Technik technologii żywności

pisemny

120min

20.06.2016r.

(poniedziałek)

12.00

201

1

311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych

1

321[07] Technik architektury krajobrazu

2

Technik technologii żywności

praktyczny

180min

21.06.2016r.

(wtorek)

9.00

201

1

Technik architektury krajobrazu

3

Technik cyfrowych procesów graficznych

praktyczny

240min

21.06.2016r.

(wtorek)

9.00

103

2

 

 

Uwaga:

 

Wszyscy ABSOLWENCI powinni stawić się we właściwym ośrodku egzaminacyjnym na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Zabieramy ze sobą:

dowód osobisty

kalkulator prosty

czarny długopis

przybory określone dla danego zawodu:

Technik architektury krajobrazu>kalkulator prosty*, ołówek, gumka  techniczna,  linijka, ekierka, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe – 12 kolorów

Technik technologii żywności>kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, , temperówka

 


 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z   01 kwietnia 2016 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający 

podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe  w sesji czerwiec 2016 r.

Każdy zdający powinien mieć

długopis (pióro) z czarnym tuszem(atramentem)

oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

L.p.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

1.  

313[06]

Asystent operatora dźwięku

ołówek, gumka, temperówka

2.  

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.  

322[01]

Asystentka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka, kalkulator prosty*,  długopisy lub flamastry lub kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim

4.  

322[20]

Dietetyk

kalkulator prosty*, ołówek, linijka, temperówka

5.  

347[09]

Florysta

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka, linijka, cyrkiel temperówka, kredki zwykłe

lub świecowe – 12 kolorów

6.  

313[01]

Fototechnik

XXX

7.  

322[03]

Higienistka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka, kalkulator prosty*, długopisy lub flamastry lub  kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim

8.  

512[01]

Kelner

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

9.  

311[01]

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

10.  

512[02]

Kucharz

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

11.  

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

12.  

322[21]

Opiekunka dziecięca

ołówek, gumka, linijka, temperówka

13.  

322[17]

Protetyk słuchu

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 133a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U Nr 83, poz. 562, ze zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2016 r. 

 

 Uwaga terminy

Informujemy, że 20 grudnia upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec.

Absolwenci z lat wcześniejszych zamierzający poprawić wyniki egzaminu, są zobowiązani złożyć w szkole deklarację w wymaganym terminie.

 Terminy egzaminu zawodowego (starego) 2015

Sesja maj-lipiec 2016

Deklarację należy złożyć do 20.12.2015 r.

Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut wcześniej

 

Część loan payment calculator pisemna  wszystkie zawody  20 czerwca 2016r.(PONIEDZIAŁEK) godz. 12.00

Część praktyczna:

- 21-.22.06.2016 r. - dla absolwentów techników,

- 17.06.2016 r. - 04.07.2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 26 sierpnia 2016 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 26 sierpnia 2016 r.).

Wykaz materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdjący w części praktycznje:

1.Technik architektury krajobrazu
- kalkulator prosty, ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel, gumka techniczna,temperówka, kredki ołówkowe- 12 kolorów
 
2.Technik cyfrowych procesów graficznych
- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

(w skrócie - egzamin zawodowy)

Egzamin zawodowy wg „starych zasad” organizowany jest dla absolwentów zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 lub w latach późniejszych.

 

 INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

OKE lub CKE

 

KOMUNIKATY

 


 

 

 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

 

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

 Informacje dla absolwenta zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

 

 

Na egzamin przybywacie 30 min przed jego rozpoczęciem! Macie przy sobie  dowód osobisty, 2 długopisy z czarnym tuszem i przybory  pomocnicze podane przez CKE dla danego zawodu.

 

  1. Przypominamy search engine optimization słuchaczom, że na etapie pisemnym:

-       instant unsecured loans nie wolno wnosić do sali i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.

-       używają długopisu lub pióra koloru czarnego.

-       po otrzymaniu arkusza postępują zgodnie z instrukcją na stronie pierwszej arkusza – sprawdzają ilości stron, jakość wydruku, jeżeli są jakiekolwiek braki zgłaszają to poprzez podniesienie ręki.

-        na dołączonej Karcie Odpowiedzi wpisują symbol cyfrowy zawodu, zamalowują kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisują swój numer PESEL i swoją datę urodzenia oraz przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu.

-       po rozwiązaniu testu zaznaczają wszystkie rozwiązania na Karcie Odpowiedzi, jeżeli się pomylą to błędna odpowiedz zaznaczają kółkiem i jeszcze raz  zaznaczają poprawną odpowiedz.

-       seo services jeżeli skończą rozwiązywać test przed końcem czasu lub postanowią zrezygnować z rozwiązywania testu to sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki i za zgodą przewodniczącego podchodzą z arkuszem egzaminacyjnym do komisji.

 

 

  1. Przypominamy search engine optimization companies słuchaczom, że na etapie praktycznym:

-       Nie mogą wnosić do sali i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.

-       używają długopisu lub pióra koloru czarnego.

-       search engine optimization po otrzymaniu arkusza postępują zgodnie z informacja dla zdającego na stronie pierwszej arkusza – sprawdzają ilości stron, jakość wydruku, jeżeli są jakiekolwiek braki zgłaszają to poprzez podniesienie ręki.

-       na Karcie Pracy Egzaminacyjnej  wpisują swoją datę urodzenia i PESEL oraz naklejają w oznaczonym miejscu naklejkę z numerem PESEL.

-        na dołączonej Karcie Oceny wpisują symbol cyfrowy zawodu, zamalowują kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania, wpisują swój numer PESEL i swoją datę urodzenia oraz przyklejają naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu.

-       mają 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego i dokumentacją załączona do zadania.

-       zadanie rozwiązują w zeszycie Karta Pracy Egzaminacyjnej od razu na czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia, itp., jeżeli nie należą do pracy biorą w kółeczko i oznaczają słowem Brudnopis.

-       po rozwiązaniu zadania numerują strony pracy egzaminacyjnej,

-       york hotels wszystkie wydruki, które załączają do pracy opisują swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu.

-       na stronie tytułowej zeszytu Karta Pracy Egzaminacyjnej wpisują liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

-       plaza hotel new york jeżeli skończą rozwiązywać zadanie przed końcem czasu lub postanowią zrezygnować z rozwiązywania zadania to sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki i za zgodą przewodniczącego podchodzą z arkuszem egzaminacyjnym do komisji.

 

 

 


 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego od 2008r 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z   01 kwietnia 2016 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w sesji czerwiec 2016 r.

 

L.p.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

1.  

313[06]

Asystent operatora dźwięku

ołówek, gumka, temperówka

2.  

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.  

322[01]

Asystentka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka, kalkulator prosty*,  długopisy lub flamastry lub kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim

4.  

322[20]

Dietetyk

kalkulator prosty*, ołówek, linijka, temperówka

5.  

347[09]

Florysta

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka, linijka, cyrkiel temperówka, kredki zwykłe

lub świecowe – 12 kolorów

6.  

313[01]

Fototechnik

XXX

7.  

322[03]

Higienistka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka, kalkulator prosty*, długopisy lub flamastry lub  kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim

8.  

512[01]

Kelner

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

9.  

311[01]

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

10.  

512[02]

Kucharz

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

11.  

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

12.  

322[21]

Opiekunka dziecięca

ołówek, gumka, linijka, temperówka

13.  

322[17]

Protetyk słuchu

XXX

Na podstawie § 133a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U Nr 83, poz. 562, ze zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2016 r. 

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×