ZSP REDA

local seo services TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA NOWOŚĆ NA TERENIE POWIATU!

1. OPIS ZAWODU

Technik procesów drukowania to specjalista z branży sektora kreatywnego, który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach drukujących. Do jego podstawowych zadań zawodowych należy m. in. przygotowanie maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa maszyn drukujących, a także kontrola jakości produktów poligraficznych. Technik procesów drukowania zajmuje się także projektowaniem procesów poligraficznych oraz technologicznym przygotowaniem produkcji. Wykonuje komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych oraz dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów do druku w taki sposób, żeby podczas procesu drukowania uzyskać pożądany efekt.

Na polskim, jak i europejskim rynku poligraficznym rośnie systematycznie zapotrzebowanie na nowe drukowane media reklamowe, akcydensy, etykiety oraz opakowania. Pomimo nowoczesnych środków przekazu takich jak telewizja czy Internet, to nadal czytanie codziennej prasy, czasopism oraz książek w pięknych wydaniach jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Dzięki pracy technika procesów drukowania możemy cieszyć się ponadczasowymi produktami przemysłu poligraficznego. W związku dynamicznie rozwijającą się przygotowalnią poligraficzną, procesy drukowania, a także możliwości wykańczania druków, rynek wymaga wykształcenia wysoce wyspecjalizowanej kadry w procesach poligraficznych.

.2. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku technik procesów drukowania mogą podejmować pracę w:drukarz1

 • drukarniach i zakładach poligraficznych,
 • firmach rzemieślniczych,
 • agencji reklamowej, posiadającej własną drukarnię,
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne,
 • w biurze obsługi klienta firm poligraficznych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zaletą kształcenia ZSP w Redzie w kierunkach poligraficznych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z dziedziny poligrafii, gdyż szkół poligraficznych w Polsce jest niewiele, a firm zajmujących się drukiem lub zakładów poligraficznych tysiące.

 

 

3. PREDYSPOZYCJE

Technika procesów drukowania powinna charakteryzować:

 • dobry stan zdrowia, dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych, bardzo dobry wzrok,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • umiejętności techniczne, dokładność
 • spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość,
 • zdolność do analizowania sytuacji,
 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań,
 • wyobraźnia twórcza, kreatywność,
 • chęć poszerzania wiedzy.

4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika procesów drukowania
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik procesów drukowania będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania form drukowych;drukarz2
 • przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania;
 • drukowania nakładu z form drukowych;
 • planowania poligraficznych procesów produkcyjnych;
 • kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej;
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Przedmioty zawodowe realizowane w szkole:

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania

Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania

Projekty procesów poligraficznych

Działalność gospodarcza w poligrafii

Język angielski zawodowy w poligrafii

Produkcja form drukowych

Procesy drukowania z form

Poligraficzna kontrola jakości

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent naszej szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik procesów drukowania może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji: Realizacja procesów introligatorskich.

5. TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODUNa zajęciach zawodowych zapoznasz się z technikami drukowania, z zasadami wykonywania offsetowych form drukowych w technologii CtP oraz drukowaniem nakładu techniką offsetową:

 • dobieraniem urządzeń do wykonywania offsetowych form drukowych w technologii CtP;drukarz3
 • obsługiwaniem urządzeń do wykonywania offsetowych form drukowych w technologii CtP;
 • wykonaniem offsetowych form drukowych;
 • dobieraniem podłoża drukowego;
 • przyrządzaniem offsetowej arkuszowej maszyny drukującej;
 • drukowaniem nakładu na offsetowej arkuszowej maszynie drukującej.

6. NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA PROCESÓW DRUKOWANIA

W ramach poznawania zagadnień związanych z realizacją procesów drukowania z form drukowych uczeń:

 • Wykonuje formy drukowe: przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania form drukowych, obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych, dobiera metody kontroli i oceny jakości form drukowych oraz prowadzi bieżącą kontrolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.
 • Wykonuje odbitki z form drukowych: dobiera maszyny, materiały podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania, obsługuje maszyny do drukowania z form, przestrzega zasad przygotowania zespołów maszyn drukujących do pracy oraz prowadzi bieżącą kontrolę procesu drukowania.

W ramach zajęć z zakresu planowania i kontroli produkcji poligraficznej uczeń:

 • Ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego, planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego, wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego oraz wykonuje obliczenia dotyczące kosztów wytwarzania produktów poligraficznych,
 • Przestrzega zasad kontroli i oceny jakości materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych, dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości produkcji poligraficznej, posługuje się urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz ocenia jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji,
 • Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych oraz wprowadza działania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.

7. PRZYKŁADOWE ZAROBKI W ZAWODZIE TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Zarobki technika procesów drukowania zależą od prestiżu firmy, a także regionu kraju. Pensja waha się w okolicy 2500 zł – 4500 zł. Natomiast, gdy technik procesów drukowania prowadzi własną działalność lub posiada drukarnię to jego zarobki zależą od tego, jakie firma ma obroty. Najlepsi, w dużych drukarniach mogą liczyć na zarobki powyżej 5 tysięcy złotych netto.

8. ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

 https://www.youtube.com/watch?v=w-JcqkzZRk8

 https://www.youtube.com/watch?v=6krj9n-xxvs

 https://www.youtube.com/watch?v=jarbgNISdSY

 https://www.youtube.com/watch?v=Zou0CFbCeuQ

 https://www.youtube.com/watch?v=fXUakh5JmmM

9. SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ ZSP W REDZIE

ZSP w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia graficzne, np. Zarządzanie barwą, Pozycjonowanie stron www, Fotografia cyfrowa,
  • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Zarządzanie marką,
  • warsztaty z drukarnią,
  • wycieczki zawodowe,
  • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.
 


logoaefslogo ea

Copyright seo tips © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. instant unsecured loans Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×