ZSP REDA

Aktualności
Zajęcia z musztry
sobota, 25 lutego 2017 15:00

Musztra – trening żołnierski, którego celem jest wyszkolenie żołnierzy w sprawnym wykonywaniu rozkazów. Trening ten obejmuje tak szkolenie pojedynczych żołnierzy, jak i całych pododdziałów tak pieszych, jak konnych lub zmotoryzowanych). W najbardziej podstawowej swej części obejmuje sprawne zajmowanie miejsca w szyku podczas zbiórek (m.in. w szeregu, dwuszeregu, kolumnie marszowej), marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w miejscu i w marszu.

Uczniowie drugich klas mundurowych przeszli tego typu trening żołnierski. Szkolenie przeprowadził Komandor podporucznik Piotr Górski.

musztra

Autor: p. A. Siepetowska

 
Trzecia edycja Internetowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
wtorek, 21 lutego 2017 20:39

Rusza trzecia edycja Internetowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

3.Internetowy-Konkurs-Wiedzy-o-UE-1-400x564Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej, wiedzy na temat budżetu UE, programów kulturalnych i edukacyjnych, a także współpracy międzynarodowej Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych.Nagrodą główną, jest udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla 15 osób z województwa pomorskiego.

Konkurs składa się z dwóch części: quizu oraz 5 zadań otwartych, które umożliwiają uczestnikom sprawdzenie wiedzy i swoich umiejętności w kreatywnym rozwiazywaniu zadań.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.januszlewandowski.pl/konkurs do dnia 23 marca 2017r.

 

 
SZTUKA AUTOPREZENTACJI
poniedziałek, 20 lutego 2017 11:57

Uczniowie klas maturalnych wzięli udział w warsztatach "Sztuka autoprezentacji"  i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie poznali tajniki autoprezentacji, nauczyli się jak najlepiej przedstawić siebie przyszłemu pracodawcy. Uczniowie nauczyli się jak opanować stres przed rozmową kwalifikacyjną, dlaczego przed rozmową należy się do niej przygotować. Warsztaty poprowadziły doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Luzinie.

Sztuka autoprezentacji 1 Sztuka autoprezentacji 3

Autor: p. G. Woźniakowska

 

 

 
Zwycięzcy etapu szkolnego w Wojewódzkim Konkursie ABC PRAW KONSUMENTA”
niedziela, 19 lutego 2017 13:18

W dniu 10 lutego 2017 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkurs „ABC PRAW KONSUMENTA”. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z technikum.

Celem współzawodnictwa było sprawdzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności zastosowania określonych działań prawnych w zakresie ochrony praw konsumenta.

Wyniki konkursu „ABC KONSUMENTA” przedstawiają się następująco:

I miejsce: Anna Rohde

II miejsce: Maciej Grabowski

III miejsce: Izabela Nowak

Wszystkim laureatom oraz pozostałym uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ich zaangażowanie.

abc1

Opiekunowie: A. Szponikowska, G. Wołosewicz

 
II Szkolny Konkurs Czytelniczy
czwartek, 16 lutego 2017 20:51

31 stycznia 2017 r. odbył się II szkolny konkurs czytelniczy ze znajomości treści lektur szkolnych. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie klas III liceum oraz 4 technikum. Test, który składał się z 20 pytań rozwiązało 75 uczniów. Za poprawnie rozwiązany test można było otrzymać maksymalnie 22 punkty. Najwięcej punktów zdobyli:

Maciszka Adrian 3 AL - 20 p.

Gnatowska Natalia 3 BL – 20 p.

Hołowiecki Wiktor 3 CL – 20 p.

Serafin Sebastian 3 CL – 20 p.

Czerwiński Dawid 3 CL – 20 p.

Jeschke Karolina 4 AT – 20 p.

Labuda Paulina 4 AT – 20 p.

Szela Martyna 4AT – 20 p.

Srok Aleksandra 4 AT – 20 p.

Dakus Dawid 3 AL. – 19 p.

Białk Natalia 3 CL – 19 p.

Maniecka Zuzanna 4 AT – 19 p.

Wszystkim uczniom dziękuję za udział w konkursie i gratuluję osobom, które zdobyły najwyższą ilość punktów.

konkczytelnicz3 konkczytelnicz7

Autor: p. E. Czajkowska

 
KONKURS NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
czwartek, 16 lutego 2017 20:17

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego w celu promowania swojej działalności zaprasza uczniów publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN

 1. Informacje ogólne
  1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu logo Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego 2 . Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego.
 2. Cele konkursu
  1. Promocja Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.
  2. Rozwijanie zdolności plastycznych i komputerowych uczniów szkół powiatu wejherowskiego.

IIIPrzedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego, w tym m. in. na plakatach, banerach, szyldach, papierze firmowym drukach wydawniczych i innych drukach i nadrukach.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1 . Do konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 1. Zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
 2. składając pracę zrzekają się swoich praw wobec dzieła i upoważniają organizatora

do wykorzystywania pracy w w/w celach,

 1. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie

z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.);

 1. Wyłoniony projekt logo drogą niniejszego konkursu staje się własnością Starostwa Powiatowego w Wejherowie, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
  1. Forma pracy konkursowej
   1. Projekt logo może mieć dowolną formę plastyczną lub graficzną, powinien kojarzyć się z powiatem wejherowskim oraz młodzieżą.
   2. W przypadku prac plastycznych :
    1. Projekt należy wykonać w formacie A4 lub większym,
    2. Prace można wykonać techniką dowolną.
    3. Uczestnik na odwrocie pracy podaje:

-  imię i nazwisko,

-  adres zamieszkania,

-  nr telefonu,

-  adres e-mail,

-  nazwę i adres szkoły, której jest uczniem.

d) Prace konkursowe powinny znajdować się w kopercie z napisem: Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.

 1. W przypadku prac wykonanych komputerowo :
 2. Praca powinna zostać wykonana w dowolnym programie do tworzenia grafiki komputerowej,  
 3. Należy instant unsecured loans wysłać organizatorowi projekt zapisany z rozszerzeniem zgodnym dla programu, w którym został stworzony (w treści maila prosimy podać jaki program został użyty do stworzenia projektu). Ponadto należy wysłać swój projekt w formacie jpg, png lub bmp. Projekt powinien być stworzony w wysokiej rozdzielczości – plik powyżej 2 MB.
 4. Logo powinno być :

-  czytelne i łatwe do zapamiętania,

-  identyfikowane z Młodzieżową Radą Powiatu, - wzbudzać pozytywne emocje.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1. Prace plastyczne należy składać w Biurze Rady Powiatu Wejherowskiego ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo lub wysłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku (decyduje data na stemplu pocztowym).
  2. Prace komputerowe prosimy wysyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie komisji.
  4. Organizator nie zwraca prac.
  5. Kryteria seo services oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:

 1. Zgodność projektu z wyżej podanymi wymogami.
 2. Oryginalność projektu.
 3. Łatwość zapamiętywania.
 4. Czytelność i funkcjonalność logo.
 5. Estetyka wykonania.

VIIIRozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wejherowskiego.
 2. W wyniku postępowania konkursowego Rada wyłoni zwycięzcę.
 3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 4. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie.
 5. Organizator konkursu

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego ul. 3 Maja 4, 84- 200 Wejherowo

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
  3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.
 
Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce halowej

7.02.2017 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce halowej. Nasza szkoła miała silną reprezentację. Zawodnicy naszej szkoły dzielnie walczyli o jak najlepsze rezultaty.

Zdobyliśmy 3 medale:

Rajmund Thiel 2 miejsce w pchnięciu kulą

Szaniec Milena 2 miejsce w skoku z miejsca

Mudlaff Paulina 3 miejsce w skoku wzwyż.

Tuż za strefą medalową znalazła się Agata Piątek, która zajęła 4 miejsce w biegu na 30m oraz Karolina Grubba, która zajęła 4 miejsce w pchnięciu kulą, obie zajęły 4 miejsca, Kacper Frąckowiak zajął 7 miejsce w biegu na 30m. Dobrze zaprezentowała się Julia Hewelt i Przewoźny Mateusz z klasy pierwszej. Czekamy więc na wiosnę, na kolejne zawody.

warsztaty antydyskryminacyjne12 warsztaty antydyskryminacyjne14

warsztaty antydyskryminacyjne15 warsztaty antydyskryminacyjne18
Opiekun: Dorota Sokołowska

 
Nocne manewry klasy celniczej
czwartek, 09 lutego 2017 12:33

W nocy z dnia 3 na 4 lutego klasa I BT ( technik eksploatacji portów i terminali-klasa celna) wraz z wychowawcą  panią A. Alicją Klein-Abramczyk oraz opiekunem panią J.Klein-Szalkowską uczestniczyła w manewrach. Zajęcia obejmowały naukę strzelania ,musztrę oraz zajęcia z survivalu .Miejscem była hala sportowa oraz boisko szkolne. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem współpracowali z instruktorami, a po całonocnych zajęciach wzięli się jeszcze żwawo za sprzątanie obiektu.

5 27

34 41

62 75

Autor: p. A. Alicja Klein-Abramczyk

 

 

 

 

 
Jak radzić sobie ze stresem: zajęcia dla uczniów klas maturalnych
czwartek, 09 lutego 2017 12:18

8 lutego 2017 psycholog z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas maturalnych nt.stresu. Stres towarzyszy nam w ciągu całego życia nie da się go zupełnie wyeliminować. Jego skutki odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczuciu, także na naszej sprawności motorycznej i intelektualnej. Warsztaty antystresowe dostarczyły uczestnikom szeregu technik i umiejętności radzenia sobie ze stresem, i redukowania jego niekorzystnych następstw.

2

Autor: p. A. Siepetowska

 

 
Podpisanie Porozumienia o Współpracy Wydziałem Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdyni
czwartek, 09 lutego 2017 12:03

8 lutego 2017 miało miejsce uroczyste Podpisanie Porozumienia o Współpracy  pomiędzy Panią Dziekan Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa   w Gdyni Panią dr Heleną Marek, a Dyrektorem ZSP Reda Panią Dorotą Nowicką-Klimowicz. Głównym celem porozumienia jest współpraca programowo-wdrożeniowa a także szeroko dydaktyczno-wychowawcza środowisk akademickich i szkolnych.

5 9

Autor: p. A. Siepetowska

 

 

 

 
Find Your Future in Gdynia with WSAiB- wyniki I etapu konkursu
czwartek, 09 lutego 2017 11:53

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbył się etap szkolny IV edycji konkursu anglojęzycznego

organizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni pt. "Find Your Future in Gdynia with WSAiB."

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wyboru cz.1 - pytania przygotowane w języku angielskim dotyczyły wiadomości na temat miasta Gdyni: jej historii, władz, gospodarki, kultury i znanych mieszkańców. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie biorący udział w I etapie:

Klasa ICT

 1. Paulina Richert
 2. Krzsztof Laga
 3. Szymon Barecki
 4. Kacper Herrmann
 5. Bartłomiej Marcińczyk
 6. Mariusz Haza
 7. Marek Sielawa
 8. Błażej Brodowski
 9. Tomasz Żurawski
 10. Nikodem Trendel
 11. Jakub Wiśniewski

Klasa I BT

12. Anna Żelazny

13. Dawid Grygo

Klasa II AT

14. Izabela Nowak

Klasa I A LO

15. Weronika Kosińska

Osoby, które przeszły pomyślnie pierwszy etap i zakwalifikowały się do finału konkursu to:

 1. Izabela Nowak 2AT
 2. Bartłomiej Marcińczyk 1CT
 3. Kacper Herrmann 1CT
 4. Szymon Barecki 1CT
 5. Paulina Richert 1CT

II etap konkursu, finałowy odbędzie się 30 marca 2017 o godz.10:00 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Nagrodą główną jest indeks na wybrany przez zwycięzcę kierunek studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Dla pozostałych uczestników etapu finałowego atrakcyjne nagrody pocieszenia.

Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki !!!

 

 Autor: J. Piotrowicz

 

 

 
Nowe książki w bibliotece szkolnej
czwartek, 09 lutego 2017 11:24

Pod koniec stycznia 2017 r. księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o kolejne nowe książki.

Zakupione zostały: Trylogia Veronicy Roth (Niezgodna, Zbuntowana , Wierna), Szeptucha Katarzyny Miszczuk, Światło miedzy oceanami M. Stedman.

Pieniądze w postaci bonów do Empiku na zakup książek przekazali uczniowie klasy 1 BL , którzy zdobyli nagrodę za zajęcie IV miejsce w powiatowym konkursie o HIV i AIDS.

Uczniom dziękujemy i zapraszamy do biblioteki po nowości wydawnicze.

1 2

Autor: p. E. CZajkowska

 

 

 
Wolontariusze z naszej szkoły na Gali Otwarcia III edycji Tygodnia Małżeństw w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
czwartek, 09 lutego 2017 11:15

7 lutego 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli, w ramach wolontariatu, w III edycji Tygodnia Małżeństw w Polsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w ramach projektu, który jest częścią międzynarodowej inicjatyw y Marriage Week International, której liderem jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.

W uroczystej Gali uczestniczyli: biskup Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, duchowieństwo oraz zaproszeni goście.

Podczas Uroczystej Gali Otwarcia uczestnicy mieli okazję zobaczyć spektakl teatralny "Scena z życia małżeńskiego" z małżeństwem aktorów Teatru Wybrzeże w roli głównej, opatrzony komentarzem ekspertów (mediatora i psychoterapeuty) nt dynamiki oglądanej przez nas pary.

Zadania wolontariuszy koncentrowały się wokół pomocy przy obsłudze gali, rozdawaniu ulotek, kierowaniu zaproszonych gości do wyznaczonych miejsc.

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy.

1 4 5

67

2

Autor: p. E. CZajkowska

 

 

 
Uczniowie technikum ZSP REDA zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
czwartek, 09 lutego 2017 11:08

olimpiada

Zakończył się I etap VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

I etap trwał od 2 grudnia 2016 do dnia 15.01.2017 do godziny 24.00. Do kolejnego etapu przeszło 314 uczniów, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Wśród laureatów, którzy przechodzą do drugiego etapu znaleźli się uczniowie 2 klasy technikum organizacji reklamy: Dominika Mazurek, Izabela Nowak, Paulina Trzcińska, Patryk Mrozek i Mateusz Lietz.

W pierwszym etapie Olimpiady uczniowie musieli wykazać się znajomością struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego w Polsce, zasad zdobywania kwalifikacji i zawodów, podstawowych przepisów prawa pracy. Wśród uczestników sprawdzona został umiejętność szukania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz podstawowa wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego, np. czym są predyspozycje zawodowe, czy osobowość.

W drugim etapie Olimpiady uczniowie otrzymają trzy zadania, na rozwiązanie których będą mieli dwa tygodnie. Do finału zakwalifikuje się 16 uczniów, którzy spotkają się w kwietniu 2017 roku w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia w II etapie Olimpiady!!!

Gabriel Wołosewicz

 
SUKCES UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP REDA!
czwartek, 09 lutego 2017 10:27

logo UEUczniowie z technikum organizacji reklamy zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Uczniowie stworzyli projekt inwestycji w innowacje na runku lokalnym – Pobrzeża Kaszubskiego. Półfinały miały miejsce w miesiącu styczniu. Finaliści wyłonieni w II etapie konursu zostali zaproszeni na galę finałową, która odbędzie się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Na twórców najlepszych spotów i projektów czekają nagrody - tablety oraz smartfony.

Zadanie konkursowe było złożone - wymagało od uczestników nawiązania współpracy z wybraną firmą lokalną i wspólnego opracowania pomysłu na inwestycje w innowacje, które przyczynią się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Uczniowie kręcili spoty, które miały zachęcić inwestorów do realizacji ich pomysłów. Opracowane projekty pokazywały fakty dotyczące rynku lokalnego, konkretnej firmy oraz perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale też rozwoju regionu, społeczności, nowej branży).

Organizatorzy konkursu chcieli zwrócić uwagę młodych ludzi na ważne aspekty działalności gospodarczej, która służy nie tylko zyskowi przedsiębiorcy, ale też ma pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnej, funkcjonowanie rynku pracy czy poprawę jakości życia w regionie. Celem konkursu było również zachęcenie młodych ludzi do nawiązania kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, poznanie warunków funkcjonowania firm oraz zmierzenie się z wyzwaniem, jakim jest projektowanie innowacyjnych rozwiązań czy pozyskiwanie inwestorów.

Jury oceniało nie tylko spot, ale przede wszystkim cały projekt: uwzględnienie zastanego kontekstu (profilu, zasobów możliwości firmy), uzasadnienie ekonomiczne, korzyści dla społeczności lokalnej, możliwe utrudnienia w realizacji projektu, koszty, współpracę uczniów z firmą oraz w ramach zespołu uczniowskiego. Brano również pod uwagę potencjał i pomysłowość projektu oraz dopasowanie przekazu do potencjalnych odbiorców - inwestorów.

Jury docenia ogromne zaangażowanie twórców projektów uczniów ZSP REDA oraz pracę włożoną w przygotowanie spotów. Finalistom serdecznie gratulujemy!

SKŁAD JURY II ETAPU:

Ewa Modzelewska – Koordynatorka projektu, Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Bartosz Zadura – Specjalista ds. mediów, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Sylwia Żmijewska-Kwiręg - Dyrektorka zespołu programów edukacji obywatelskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Magdalena Świderska - Specjalistka od edukacji ekonomicznej, Fundacja Szkoła z Klasą i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ewa Duda-Maciejewska - marketingowiec i socjolog, wykładowca SWPS, członkini Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

Zapraszamy do obejrzenia spotu:

 https://www.youtube.com/watch?v=X7AiN4__Hrw

Opiekunowie:

 1. Szponikowska, G. Wołosewicz
 
II Ogólnopolski Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy „JA”
wtorek, 07 lutego 2017 17:21

 

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Słupska – Roberta Biedronia

            

    ja. JESTEM. TU i TERAZ.ja

                zmienia się moje JA. Dziś jestem

            tym. a. za tydzień. miesiąc. ROK.

            jestem KIMŚ innym. dziś. lubię to.

                   JUTRO coś innego. wszystko.

                               SIĘ ZMIENIA.

                   otoczenie. szkoła. przyjaciele.

    book hotels TO wszystko co powoduje, że JESTEM KIMŚ

                           wyjątkowym. KIM?

 

POKAŻ KIM JESTEŚ DZIŚ. Czym się interesujesz, co Cię pasjonuje… Podziel się tym z innymi. Jesteśmy ciekawi KIM JESTEŚ.

 Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat. 

Warunki konkursu:

Konkurs prowadzony będzie w kategoriach:

- plastycznej,

- fotograficznej,

- filmowej.

           Kategoria plastyczna:

- prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • IV-VI SP,
 • gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • osobnej kategorii prac ze szkół plastycznych

- technika wykonania prac dowolna ( rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane) z wyjątkiem prac przestrzennych,

- format prac max 100x70,

- prace nie mogą być zrolowane, podklejane ani oprawiane,

- każda placówka/szkoła może zgłosić max 10 prac (od jednego nauczyciela), każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę,

- prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,

- na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia,

- do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)

           Kategoria fotograficzna:

- prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 • IV-VI SP,
 • Gimnazjum13-15 lat,
 • Szkoły ponadgimnazjalne,
 • Osobnej kategorii szkół plastycznych

 - każdy autor może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie w formacie min. 13x18cm, max 30x45cm, przy czym w zgłoszonych pracach od jednego uczestnika może znajdować się maksymalnie jeden zestaw zdjęć wyraźnie oznaczony. Zestaw zdjęć może zawierać max 5 zdjęć. Zestaw będzie traktowany jako jedna praca. Szkoła może nadesłać dowolną liczbę zestawów. Zestaw powinien być kontynuacją jednej myśli.

- dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową,

- search engine optimization prace nie mogą być podklejane ani oprawiane,

- do zdjęć powinna być dołączona płyta CD z plikami cyfrowymi (format plików: jpg),

- na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nauczyciela/opiekuna ucznia.

- do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)

Kategoria filmowa:

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Gimnazjum13-15 lat,
 • Szkoły ponadgimnazjalne,

- zadaniem konkursowym jest przygotowanie max 5 minutowej etiudy filmowej. Film może być opracowany w różnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja – animacja poklatkowa, gify…).

- prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu.

- prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym 5 osób (wówczas nagrody przyznawane będą zespołowo).

- wymagania techniczne: filmy lub animacje zapisane w formatach GIF, FLV, AVI, WMV, MPEG2, MP4, zalecana jest wielkość pliku do 2 GB. Film musi zostać nagrany na płytę CD lub DVD.

- unsecured loans with bad credit do każdej pracy zgłoszonej do konkursu musi być dołączony opis (np. na opakowaniu płyty). Opis powinien zawierać: imię i nazwiska autora, wiek, adres szkoły/placówki, nauczyciela/opiekuna ucznia.

 - jeden uczestnik lub zespół może przesłać max 2 prace.

- do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)

- search engine optimization companies osoby biorące udział w kategorii filmowej wypełniają oświadczenie dotyczące przekazania praw do wizerunku w kategorii filmowej – (załącznik nr 2)

Nagrody:

Organizatorzy search engine optimization konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z uroczystym otwarciem wystawy pokonkursowej.

 Termin:

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w opakowaniach zapewniających bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 15 maja 2017 r. na adres:

 

Liceum Plastyczne

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szymanowskiego 5

76-200 Słupsk

z dopiskiem: Konkurs plastyczno – fotograficzno – filmowy „JA”

 

 
   
 1.           

ORGANIZATOR:

Liceum Plastyczne

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk

www.drzewniak.slupsk.pl

 
Warsztaty antydyskryminacyjne - jak nie myśleć w sposób stereotypowy
niedziela, 05 lutego 2017 23:49

Czym są stereotypy? W jaki sposób mogą doprowadzić do dyskryminacji? Czy jestem dyskryminowany, czy może sam dyskryminuję? Te kwestie były tematem   warsztatów antydyskryminacyjnych, w których wzięli udział uczniowie klasy Ia LO. Warsztaty mają na celu uświadamianie jak łatwo jest wpaść w pułapkę dyskryminacji. Wykonując proste ćwiczenia w grupie uczestnicy mogli samodzielnie odkryć, jakimi stereotypami posługują się na co dzień. Korzystając z tego rodzaju uproszczeń bardzo łatwo przejść do uprzedzeń, które w kolejnej fazie prowadzić mogą do dyskryminacji drugiego człowieka. Warsztaty prowadzone były przez psychologa z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku.

warsztaty antydyskryminacyjne1 warsztaty antydyskryminacyjne3

warsztaty antydyskryminacyjne5 warsztaty antydyskryminacyjne6

Autor: p. A. Siepetowska

 
Apel podsumowujący pierwszy semestr
niedziela, 05 lutego 2017 23:41

1 lutego odbył się w naszej szkole apel podsumowujący pierwszy semestr. Pani Dyrektor Dorota Nowicka-Klimowicz przedstawiła wyniki edukacyjne oraz wychowawcze poszczególnych klas, natomiast wychowawcy wręczyli dyplomy uczniom z najwyższą frekwencją oraz najlepszą średnią. Wręczone także zostały nagrody, skromne upominki i dyplomy za udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Marek Talaga podsumował pracę Samorządu w pierwszym semestrze. Pani Dyrektor przypomniała także o zbliżającej się szybkimi krokami maturze oraz o tym, iż do 7 lutego można dokonywać zmian w deklaracjach.

pods. sem2 pods. sem8

pods. sem10 pods. sem11

Autor: p. A. Siepetowska

 
Konkurs Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko
niedziela, 05 lutego 2017 23:31

UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE !!!!

Rozpoczynamy konkurs

Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko.

 1. Temat: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
 2. Cel konkursu: podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego rodzaju sprzętu.
 3. Zbiórka elektroodpadów odbywa się na terenie naszej szkoły. Robimy porządki w piwnicach, garażach, mieszkaniach i znosimy i zbieramy kilogramy. Każdy uczestnik pobierze kartę odpadu i po wypełnieniu przekaże p. Beacie Bogaleckiej –opiekunowi projektu.

Podobnie jak w roku poprzednim ubiegamy się o zaszczytny tytuł

                                 LIDERA LOKALNEJ EKOLOGII.

Zbiórka trwa cały luty . Walczmy o punkty, kilogramy oraz nagrody na poziomie klasy oraz indywidualne.

ekoekspert1

 
Mistrzostwa powiatu wejherowskiego w tenisie stołowym chłopców szkół ponadgimnazjalnych
piątek, 03 lutego 2017 22:03

W dniu 1. 02. 2017 r. w ZSP 3 W - wo odbyły się mistrzostwa powiatu wejherowskiego w tenisie stołowym chłopców szkół ponadgimnazjalnych / zawody drużynowe /. Udział wzięło osiem drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. My w grupie B zajęliśmy IV miejsce i walczyliśmy o zaszczytne VII miejsce z ZSO II LO W - wo.                    

Wygraliśmy 3 : 2 i tym samym zajęliśmy VII miejsce w powiecie.

Graliśmy w składzie :

1. Łukasz Gappa II A T

2. york hotels Bartłomiej Grzybowski I B LO

tenis1

Opiekun : mgr A. Gorajski

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 47

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×