ZSP REDA

Innowacje pedagogiczne
Innowacje pedagogiczne
loan payment calculator środa, 18 maja 2016 22:37

Innowacje seo services pedagogiczne realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

 

 INNOWACJA

 

 

 

 1.  INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 2.  INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW ZSP W REDZIE; E-SPORT TO SPORT CZY NIE?
 3. NNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA KLASY MUNDUROWO-SPORTOWEJ Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY 
 4. INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA KLASY TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (TECHNIKI POWERTEX) 
 

 

 

  

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

I ZAKRES INNOWACJI instaling logo duze-600x400

Wprowadzana innowacja ma charakter pilotażowy i jest kierowana do uczniów liceum i technikum dziennego w ZSP Reda. Zajęcia będą realizowane w ramach siatki godzin przewidzianej na język angielski i nie zaburzą realizacji podstawy programowej oraz nie będą wymagać nakładu dodatkowych środków finansowych.

II METODY I FORMY REALIZACJI

Podczas realizacji zajęć w ramach innowacji nauczyciele będą korzystać z założeń metody komunikatywnej w kompilacji z metodą podającą, co umożliwi osiągnięcie celów i nabycie założonej wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Duża część pracy innowacyjnej będzie związana z umiejętnym wykorzystaniem znalezionych materiałów multimedialnych i dostosowaniem ich do aktualnie realizowanych treści programowych, co przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć.

W trakcie realizacji innowacji przewiduje się zastosowanie następujących metod i technik pracy:

 • Nauka słownictwa poprzez zastosowanie aplikacji multimedialnej Insta.Ling .

Aplikacja ta powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącej formie quizu, w której indywidualnie dobiera się poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu nie jest on przytłoczony nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia poradzi sobie z nią każdy. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

 Techniki multimedialne (Internet- praca z materiałem autentycznym)- YouTube: prezentowanie materiałów kulturowych, piosenek, krótkich filmów przedstawiających współczesne realia społeczne prezentowane przez native speakerów pochodzących z różnych obszarów anglojęzycznych

 

 

 

 INNOWACJA search engine optimization PEDAGOGICZNA DLA KLASY TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZUpower

 Inspiracją do opracowania innowacji dla klas technikum architektury krajobrazu, stały się dla nas obserwacje rosnącego zainteresowania dekoracjami „Hand Made” z zakresu dekoracji ogrodowych, refleksje wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia zawodowe oraz spostrzeżenia uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności manualne i artystyczne. Wprowadzenie innowacji poprzedzone było próbnymi warsztatami i diagnozą potrzeb uczniów. Wynikiem tej diagnozy była chęć wprowadzenia zmian na zajęciach zawodowych. Innowacja jest rozszerzenie treści zawartych w podstawie programowej dotyczącej projektów obiektów architektury krajobrazu, obiektów małej architektury krajobrazu oraz podstaw architektury krajobrazu, o treści z zakresu projektowania i wykonywania rzeźb ogrodowych.

 Planowane osiągnięcia ucznia:

 • posiada następujące umiejętności w zakresie projektowania rzeźb ogrodowych, dekoracji stosowanych w ogrodach i florystyce z wykorzystaniem technik „Powertex”:

1) porwanie wykonuje szkice projektowanych dekoracji i ozdóbpower2

 2) opanowuje umiejętność wykonywania baz pod figury z drewna, drutu i siatki

 3) opanowuje znajomość produktów Powertex oraz zasady pracy na utwardzaczach z materiałami chłonnymi

 4) poprawnie wykonuje rzeźby z użyciem techniki Stone Art (efekt kamienia, masa samoutwardzalna, spękania na masie samoutwardzalnej, barwienie Stone Art)

 5) poprawnie wykonuje figury na gotowej bazie oraz przedmioty dekoracyjne

 6) poprawnie łączy utwardzacz z innymi materiałami: betonem, kamieniem, ceramiką, drewnem, piaskiem

 

 

 

 

 INNOWACJA york hotels PEDAGOGICZNA DLA KLASY MUNDUROWO-SPORTOWEJ Z ELEMENTAMI SZKOLENIA STRZELECKIEGO

 

W licznych ankietach przeprowadzanych w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej, uczniowie składali propozycje przeprowadzania zajęć praktycznych, terenowych, których realizacja odbywa się zazwyczaj w murach szkolnych, w sposób „teoretyczny”. Innowacja dla klas mundurowo-sportowych z elementami szkolenia strzeleckiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi.

Innowacja jest rozszerzeniem treści zawartych w podstawie programowej dotyczącej edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wojskowej, o treści z zakresu technik strzeleckich i taktycznych.

 

Planowane osiągnięcia ucznia:

 następujące umiejętności w zakresie strzelectwa:

 1. poprawnie wymienia elementy budowy i działanie broni.
 2. Poprawnie wymienia rodzaje broni.
 3. opanowuje sposoby trzymania broni, oddychanie, ściąganie języka spustowego oraz sposoby celowania.
 4. Poprawnie wymienia podstawowy sprzęt i potrafi przygotować go do zajęć strzeleckich.
 5. Opanowuje postawy strzeleckie.
 6. Poprawnie wymienia podstawę prawną dotyczącą użycia broni w Polsce przez służby mundurowe.
 7. Opanowuje umiejętność strzelania na krótkich dystansach na celność, strzelania do różnych stref na tarczy na celność, strzelania na różnych odległościach, strzelania w marszu , strzelania połączonego z usuwaniem zacięć oraz strzelania zza zasłon.
 8. Opanowuje umiejętności strzeleckie połączone z umiejętnościami taktycznymi.

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW ZSP W REDZIE; E-SPORT instant unsecured loans TO SPORT CZY NIE?

Inspiracją do opracowania innowacji dla uczniów ZSP Reda , stały się refleksje wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz spostrzeżenia uczniów chcących podjąć próbę zmierzenia się z tematem eportu. Wprowadzenie innowacji poprzedzone było także diagnozą potrzeb uczniów. Wynikiem tej diagnozy była chęć wprowadzenia innowacji na lekcjach. Innowacja jest rozszerzenie treści zawartych w podstawie programowej.

Cele szczegółowe:

 • Doskonalenie refleksu i sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności postrzegania, kojarzenia i logicznego myślenia
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności planowania przestrzennego
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i zastanawiania się nad jej konsekwencjami
 • Zdobywanie informacji i poszerzanie posiadanej wiedzy
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Wyrabianie poczucia sukcesu

Planowane osiągnięcia ucznia:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej nowej technologii,
 • poprawienie zdolności manualnych
 • poprawa widzenia przestrzennego

Sposób realizacji:

 • prelekcja:

czym jest e-sport?, historia e-sportu, e-sport w Polsce/ na świecie, osobowość e-sportowa, finanse w e-sporcie, systemy treningowe w e-sporcie, marketing w e-sporcie, technologia w e-sporcie

 • prezentacje multimedialne:

warsztaty komentatorskie e-sportowca, przeprowadzenie wspólnego treningu e-sportowca

 • samodzielne komentowanie meczy:

komentowanie meczy na żywo przez uczniów,

Zakres treści:

 • historia e-sportu
 • charakterystyka pracy komentatora sportowego
 • funkcjonowanie e-sportu w Polsce i na świecie
 • nauka komentowania meczy
 • nauka pracy w grupie zawodników e-sportowych

 

 

 

 

 INNOWACJA seo company PEDAGOGICZNA DLA KLASY MUNDUROWO-SPORTOWEJ Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY

Inspiracją do opracowania innowacji dla klas mundurowo-sportowych z elementami samoobrony, stały się dla nas refleksje wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego oraz spostrzeżenia uczniów chcących podjąć próbę zmierzenia się z testami sprawnościowymi na uczelnie wojskowe. Wprowadzenie innowacji poprzedzone było także diagnozą potrzeb uczniów. Wynikiem tej diagnozy była chęć wprowadzenia zmian na lekcjach wychowania fizycznego. Innowacja jest rozszerzenie treści zawartych w podstawie programowej dotyczącej wychowania fizycznego, o treści z zakresu samoobrony oraz sztuk walki.

Planowane osiągnięcia ucznia:

 posiada następujące umiejętności w zakresie samoobrony:

1)poprawnie wykonuje pady, ciosy ręczne i kopnięcia, współdziała z partnerem w celu bezpiecznej realizacji zadań

2)poprawnie wykonuje kombinacje technik RiN w miejscu i poruszaniu, stosuje różne formy obrony przed technikami RiN

3)opanowuje chwyty i duszenia oraz obronę przed nimi

4)opanowuje obronę przed atakiem ostrym narzędziem (np.nożem) w miejscu i w poruszaniu się

5) opanowuje obronę przed szantażem nożem, pistoletem i karabinkiem

Zakres treści:

 

 • nauka padów
 • nauka ciosów ręcznych
 • nauka kopnięć
 • nauka kombinacji RiN
 • nauka obrony przed atakiem nożem
 • nauka obrony przed chwytami i duszeniem
 • nauka obrony przed szantażem nożem, pistoletem i karabinkiem

 

 


logoaefslogo ea

Copyright spain hotels © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. search engine optimization companies Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×